PExA: Sista dag för handel i PEXA BTU B

PExA AB ("PExA" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 23 juni 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 28 juni 2021.

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier ökar från 17 298 375 till 34 596 750 när units omvandlats till nyemitterade aktier av serie B och teckningsoptioner.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier av serie B samt teckningsoptioner av serie TO1 B ("Teckningsoptionerna"). Perioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer ske mellan 20 juni 2022 och 4 juli 2022. Första dag för handel i Teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market är 1 juli 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.