PExA: Ny vetenskaplig publikation visar för första gången att cytokiner som är erkänt viktiga biomarkörer går att mäta i PEx prover.

I studien* som bedrevs vid det välrenommerade Fraunhofer institutet i Hannover, Tyskland samlades PEx-prover från frivilliga försökspersoner. Cytokiner som exempelvis IL-6 och IL-8 kunde identifieras i proverna.

Proverna samlades in efter att man på ett kontrollerat sätt framkallat en inflammation, lik den som man kan få vid bakteriell infektion i lungorna. Vid den efterföljande biokemiska analysen av PEx-proverna kunde forskarna visa att cytokiner som exempelvis IL-6 och IL-8 går att mäta i PEx-prover.

Forskarna konkluderar att upptäckten breddar spektrumet av möjliga tillämpningar av PExAs metod inom såväl experimentell lungforskning som läkemedelsutveckling.

Arbetet är vetenskapligt granskat för publicering i Nature Scientific Report som är en av de mest citerade vetenskapliga tidskrifterna i världen.

Jörgen Östling, forskningschef vid PExA AB kommenterar

  • Det faktum att man lyckats visa att det går att mäta förekomst av så pass viktiga molekyler som IL-6 i det innersta av våra lungor utan behov av kirurgiskt ingrepp är ett viktigt steg i PExA-metodens utveckling för att möta det växande behovet av tidig upptäckt och mer precis diagnostik av lungsjukdomar.

* Inflammatory cytokines can be monitored in exhaled breath particles following segmental and inhalation endotoxin challenge in healthy volunteers . Sci Rep. 2022 Apr 4;12(1):5620.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35379863/