PExA: Leverans till internationellt ledande läkemedelsbolag har påbörjats

PExA kan idag meddela att Bolaget påbörjat leverans av de 10 system som under hösten 2021 beställdes av ett ledande internationellt läkemedelsbolag.

De två första systemen, PExA 2.1, har nu anlänt till användare i Nordamerika och Europa. I nästa steg genomförs installation och utbildning och efter det ska arbetet komma i gång med att samla in PExAs unika biomaterial i syfte att identifiera potentiella biomarkörer vid lungsjukdom inom forskning för läkemedelsutveckling.

Tomas Gustafsson, ny VD på PExA sedan en månad, kommenterar

  • Jag är mycket glad att vi nu har kommit i gång med leverans av instrument till ytterligare en betydelsefull kund speciellt efter Covid-19 pandemin då man av naturliga skäl på många håll varit restriktiva med kliniska forskningsprojekt.

Instrumenten som nu levererats är de två första av tio vilka ingår i ett hyresavtal, som löper under 12 månader med ett ledande internationellt läkemedelsbolag, vilket Bolaget tidigare meddelat den 7 oktober 2021.