PExA har fått besked att patent i Europa har godkänts

PExA AB meddelar att man fått besked om att patentansökan 08834965.9 med titeln "Collection and measurement of exhaled particles" har godkänts av Europeiska patentverket (EPO), vilket ger ett ökat skydd för PExAs system för provtagning av biologiska partiklar från de minsta luftvägarna.

Uppfinningen baseras på forskning vid Institutet för arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och hänför sig till ett system för att sortera, räkna och samla in partiklar som andas ut från de minsta luftvägarna.

- "Vi stärker våra patenträttigheter på den europeiska marknaden. Patentet, som sedan tidigare godkänts i Kina, Japan och USA, beviljas nu även i Europa vilket innebär att vi kan välja att täcka upp fler än 30 länder, säger Erik Ekbo, VD."