PExA beviljas patent i Europa för vidareutvecklad teknik

PExA AB meddelar att patentansökan 18739817.7 med titeln "New system for collecting exhaled particles" har godkänts av Europeiska patentverket (EPO). Patentet har tidigare blivit beviljat i Sverige.

Den ursprungliga idéen baseras på forskning vid Institutet för arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och hänför sig till ett system för att sortera, räkna och samla in partiklar som andas ut från de minsta luftvägarna.

Uppfinningen som nu beviljats i Europa skyddar ett nytt och förbättrat utförande beträffande partiklarnas flöde genom systemet. Den nya tekniken har möjliggjort konstruktionen av ett betydligt mindre och smidigare instrument, som är enklare att handha och som inte har behov av extern lufttillförsel. Det kommersiellt tillgängliga systemet, PExA 2.1, som Bolaget marknadsför till forskningsinstitutioner och läkemedelsindustrin i främst Europa och USA, bygger helt på denna teknik.