Paydrives unika försäkringsalgoritm QOTA exporteras till Danmark

I maj etableras Paydrives första Saas-affär (Software as a Service) när det svenska bilförsäkringskonceptet går på export. Det anrika danska försäkringsbolaget Vejle Brand grundat 1841 använder Paydrives algoritm QOTA (Quarterly Optimized Telematics Algorithm) och Paydrives sammanhållna telematikplattform när man utvecklar UBI (Usage Based Insurance) för sina kunder på Jylland.

- Paydrives insurtech har gått anmärkningsvärt fort och enkelt att implementera i vår befintliga försäkringsaffär. På under 90 dagar har vi kunnat gå från idéstadiet till ett färdigt koncept som vi nu börjar testa på kunderna. Paydrive har också varit lyhörda när det gäller att anpassa sitt kunnande till danska förhållanden, säger Claus Lomholt Poulsen, VD för Vejle Brand.

Paydrive verkar framförallt på den svenska försäkringsmarknaden under eget varumärke. Genom denna licensaffär etableras planenligt ett andra affärsområde där algoritmen QOTA exporteras som en SaaS-lösning till försäkringsbolag i andra länder.

- Vi är stolta över det här beviset på att vår teknologi, vårt kunnande och framförallt den unika algoritmen efterfrågas av europeiska försäkringsbolag. Det finns hundratals små och medelstora försäkringsbolag inom EU som likt Vejle Brand inte låter tradition stå i vägen för innovation. Med vår plug’n play-tech kan de förädla sin starka lokala förankring med modern insurtech och tävla med bjässarna på lika villkor, säger Carl Johan Thorsell VD för Paydrive.

Kontakt:
Carl Johan Thorsell, VD
Mail: cj.thorsell@paydrive.se
Tel: +46 702 409 146

Om Paydrive AB (publ)
Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 370 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).

Bifogade filer

Paydrives unika försäkringsalgoritm QOTA exporteras till Danmark