Paydrive – Dansk lansering och stort samarbete – Mangold Insight Analys

Insurtechbolaget Paydrive ökade intäkterna med 62 procent under det första kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år. Samtidigt blev bruttomarginalen fem procentenheter högre vilket tyder på en positiv verksamhetsutveckling.

Paydrive har lyckats exportera sin försäkringsteknologi via en SaaS- (Software as a Service) modell under våren. Det danska försäkringsbolaget Vejle Brand erbjuder Paydrives tjänst på den danska marknaden. Det väntas leda till ökade intäkter och stärka Paydrives position som det enda bolaget i Norden aktivt inom användningsbaserade försäkringar. Bolaget har även ingått samarbete med körjournalsbolaget Infobric Fleet som huserar en kundbas om 6 500 företagsflottor med 100 000 fordon i Sverige. Genom samarbetet kan deras kunder teckna Paydrives försäkring genom ett enkelt knapptryck vilket ger en bra försäljningskanal för bolaget.     

Mangold har värderat Paydrive med en DCF-modell. Riktkursen sänks i ett bas-scenario från 30,00 kronor till 23,00 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 90 procent. Sänkningen av riktkurs motiveras av lägre försäljning och högre kostnader än våra prognoser. Triggers för bolaget är fler geografiska SaaS-etableringar samt fler samarbeten likt Infobric Fleet som kan öka försäljningen markant.