Paydrive AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2021 på sin webbplats

Paydrive AB (publ) (”Paydrive”) har idag publicerat årsredovisning för 2021 (”Årsredovisningen”) på sin webbplats. Paydrive har i samråd med revisorerna rörande Årsredovisningen gjort vissa icke-kassaflödespåverkande omarbetningar av tidigare publicerade finansiella nyckeltal för 2021.

Intäkterna för 2021 har justerats ned med 1,6 mkr iom det ekonomiska läget för osäkra kundfordringar och kostnaderna justerats med 0,7 mkr för 2021. Nettoeffekten av omarbetningarna innebär att årets resultat minskar med 2,3 mkr till -18,8 mkr. Justeringen motsvarar cirka 14 procent av det tidigare kommunicerade resultatet.
Utöver dessa omarbetningar har bolaget gjort mindre korrigeringar av balansposter i redovisningen samt ingående balanser, se noter i årsredovisningen.

Årsredovisningen finns tillgänglig som bilaga och på paydrive.se/investor-relations/ar.

Bifogade filer

Paydrive Årsredovisning 2021