Parans TO4 handlas på OTC-listan den 21 juni 2021

BQ Broker startar handel i Parans Solar Lightings teckningsoption 4.

PARANS TO4 HANDLAS PÅ OTC-LISTAN DEN 21 JUNI 2021

BQ Broker startar handel i Parans Solar Lightings teckningsoption 4.

VärdepapperParans TO4BolagParans Solar Lighting ABSymbolPARA-TO4ISINSE0011642354Antal1 098 554 stHandelspost 5 000 stMarknadsplatsBQ Broker

Parans TO4 har tidigare varit listad på Spotlight Stock Market.

OTC-listan
OTC-listan innehåller värdepapper som handlas utanför börsens handelssystem. Varje värdepapper handlas genom en bank eller fondkommissionär som är ansluten till beQuoted och står under Finansinspektionens tillsyn. www.beQuoted.com/otc-listan/

Stockholm den 21 juni 2021

För ytterligare information:
Thomas Lindgren, beQuoted, 08-692 21 90, thomas.lindgren@beQuoted.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
OTC agenda 2021-06-21 Parans.doc

Om beQuoted
beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier. Målgrupperna är investerare, aktierådgivare, nyhetsbyråer och finansiell press. Kunderna är banker, informationsdistributörer, samt noterade företag som genom Investor relations vill förbättra servicen till sina investerare. Webbplatsen heter www.beQuoted.com