Parans Solar Lighting: Utfall nyttjandeperiod 3 för teckningsoptioner av serie TO2

Tredje nyttjandeperioden av fem är nu avslutad för de teckningsoptioner av serie TO2 som Parans Solar Lighting AB:s ("Parans") delade ut till sina aktieägare hösten 2017 för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Parans offentliggjorde den 17 november 2017.

Nyttjandeperioden pågick från 14 till 28 november 2020 och antal aktier som tecknades var ­­­­453 910 till teckningskurs 1,30 SEK och vilket tillförde bolaget 590 083 SEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 9 078,20 SEK och efter teckningen uppgår antal aktier till 88 078 257 och aktiekapitalet till 1 761 565,14 SEK.

Antal utnyttjade teckningsoptioner var 420 305 vilket är en nyttjandegrad på 33 %. Antal kvarvarande teckningsoptioner är 834 881 och nästa nyttjandeperiod för serie TO2 infaller 14 - 28 november 2021.

                                                                                                                                                                     

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.comwww.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.