Parans Solar Lighting: Transaktionen med Qingdao Photon Technology (QPT) genomförd

Likviden 34 259 062 kr för transaktionen med QPT har tillförts Parans och ärendet ligger nu hos Bolagsverket för registrering.

QPT har som tidigare kommunicerats tecknat sig för avtalade 24 224 499 aktier enligt ingånget investeringsavtal per den 6 maj 2020. Vidare har QPT nu också utnyttjat sin möjlighet att genom teckningsoptioner av serie 8 (TO8) teckna sig för ytterligare 6 957 487 aktier. Likviden har inbetalats och samtliga handlingar är nu hos Bolagsverket för registrering.

Efter registreringen kommer Parans att ha totalt 104 933 675 aktier.

QPT kommer att äga 31 181 986 aktier vilket ger en ägarandel på 29,70%.

Bolagets avsikt att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market kvarstår som tidigare kommunicerats och arbetet med att förbereda bolaget för en notering har fortsatt med oförminskad kraft.

Parans Solar Lightings valberedning avser att lämna förslag på en ny styrelse för att återspegla den nya ägarbilden med QPT som största ägare.

Kallelse till extra bolagsstämma där ny styrelse ska väljas kommer att ske inom kort.

Noteringsansökan till Nasdaq First North kommer att ske efter den planerade extrastämman och efter valet av ny styrelse.

10 största aktieägarna efter Bolagsverkets slutregistrering:

Namn Antal %
QINGDAO PHOTON TECHNOLOGY CO LTD 31,181,986 29.70%
MÅRTENSSON, GUNNAR 13,255,854 12.59%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA 10,748,266 10.21%
JÖRNS BULLMARKNAD AB 3,200,000 3.04%
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA 1,786,114 1.70%
KANIZARA CAPITAL LTD 1,137,999 1.08%
ISAK WIKSTEN 1,501,909 1.43%
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 928,682 0.88%
LUNDSTRÖM, JENNIE 798,812 0.76%
MÅRTENSSON, JOHN PATRIK 740,096 0.70%

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo