Parans Solar Lighting: Parans erhåller CE-certifiering för nya produktgenerationen SP4

Parans Solar Lighting har slutfört CE-certifiering för den nya produktgenerationen SP4 för naturligt solljus inomhus. Den nya produktgenerationen innebär en mängd förbättringar vad avser kvalitet och produktion, och CE-certifieringen avser samtliga produktmodeller. CE-certifiering är ett krav inom EU och innebär att den nya produktgenerationen nu kan göras tillgänglig på en väsentligt större marknad.

Parans nya produktgeneration innehåller en rad nya komponenter och förbättringar vad avser produktkvalitet och tillverkning. Genom att CE-märka produkten försäkrar Parans att produkterna uppfyller väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskrav i relevanta direktiv inom EU. Märkningen fungerar sedan som ett pass som gör att produkten kan marknadsföras och säljas på EU:s inre marknad.

Viss dokumentation återstår men enligt ett muntligt besked har alla tester och mätningar slutförts.

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo