Parans Solar Lighting: Första delleverans till Parans tunnelprojektet i Holland

Parans och det internationella konsortiet COMOL5 har ett avtal för att leverera SP4 system till ett innovativt infrastrukturprojekt där slutkunden är provinsen Zuid-Holland (se pressmeddelande av den 14 februari 2019). Parans kommer att leverera produkter löpande under 2021 enligt överenskommen tidsplan. Den första delleveransen är avklarad och Parans har därmed skickat den första delfaktura på 1,87 MSEK. Det totala ordervärdet är 17 MSEK.

Paranssystemet, SP4, kommer att levereras som delkomponenter i form av solfångaren respektive fiberoptiska kablar. De olika komponenterna levereras till kunden enligt överenskommen leveransplan för att passa kundens önskemål baserat på installationsplan i tunnelbygget. I maj 2021 kommer Parans ha dellevererat och fakturerat till ett sammanlagt ordervärde om 7,8 MSEK. I september/oktober 2021 kommer en delleverans att ske och faktureras till ett sammanlagt ordervärde om 8,5 MSEK. Löpande under året kommer mindre delleveranser av komponenter att ske motsvarande ett ordervärde på 500 KSEK. De fysiska produkterna beräknas därmed vara slutlevererade och fakturerade i oktober 2021. Kvarstående efter oktober 2021 är Parans installationsarbete som faktureras separat, vilket är beroende av väderförhållanden, men beräknas utföras och faktureras i december 2021 till ett belopp om 200 KSEK.

-  Vi är glada att ha börjat leverera till detta stora infrastrukturprojekt. Detta kommer att generera intäkter för Parans successivt under året. I nuläget beräknas slutleveransen av de fysiska produkterna bli i oktober 2021. Kunden kommer att lagerhålla utleveranserna till dess att vi börjar installera i oktober månad. Vi kommer parallellt att utbilda kunden för att de ska kunna hantera en del av installationen själva. Vår del  av installationen beräknas bli klar i december 2021, säger Helen Forsling, VD på Parans.

Information om Parans viktiga referensprojektprojekt
Båda infarterna i Rijnlandstunneln kommer att ha Parans naturliga ljus i inkörningszonen. Detta projekt är strategiskt viktigt och visar på stark innovation då SP4 systemet leder solljuset till tun-neln på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det minimerar risken för "svarta hål" och därigenom säkerställer bästa möjliga säkerhet för vägtrafiken. En av medlemmarna i projektgruppen var en av toppfinalisterna i den rikstäckande tävlingen "The Challenge Engineering" för Rijnlandstunnelprojektets innovativa design detta till stor del tack vare Paranssystemets förmåga att leda ljuset djupt in i tunneln. Parans är stolta att kunna bidra med detta och ser projektet som ett referensprojekt för framtida kunder.

 

För mer information kontakta gärna:

Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0731-56 41 28, helen.forsling@parans.comwww.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo