Parans Solar Lighting: Årsredovisning 2020

Härmed publiceras årsredovisning 2020 inklusive revisionsberättelse för Parans Solar Lighting AB (publ).

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns även tillgängliga på www.parans.com.

Styrelsen har beslutat att ordinarie årsstämma hålls den till 30 juni 2021, dvs samma datum som föregående år, istället för 11 maj som tidigare meddelat.

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.comwww.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo