OurLiving AB: Nytt betydande ramavtal med Vasakronan

OurLiving har tecknat ett betydande ramavtal med Vasakronan för leverans av solenergi. Ramavtalet gäller t o m 2025 med möjlighet till förlängning och omfattar regionerna Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö.

OurLiving presenterade i sin rapport för kvartal 2 en fortsatt tillväxt, förbättrad lönsamhet och en orderstock på drygt 10 MSEK. Tidigare har bolaget gett ut en prognos om minst 30 MSEK i intäkter för 2023 som bedöms kvarstå med intäkter från det första halvåret tillsammans med orderstock samt bedömning på affärer som tas under det andra halvåret 2023.

Tjänsterna inom ramavtalet med Vasakronan omfattar nybyggnation och tillbyggnad, reparationer och planerat underhåll samt akut- och övrig felavhjälpning i regionerna Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. Tjänsterna utförs av OurLivings dotterbolag Solarfuture i Sverige AB och ramavtalet gäller t o m 2025 med möjlighet till förlängning. Affären skapar dessutom möjligheter att digitalisera processer inom solenergi där bolaget kan använda sig av sin digitaliserings-plattform.

Vasakronan vann nyligen "Årets anläggning byggnad" (från Svensk Solenergi) med sitt projekt Magasin X där bolaget visat prov på nytänkande avseende klimatansvar och integration av solpaneler. Idag har Vasakronan ca 90 solcellsanläggningar motsvarande ca 60 000 kvadratmeter som tillsammans producerar ca 9 MW och detta räknar man med att öka betydligt.
 

HENRIK JARL, VD OURLIVING AB KOMMENTERAR:

- "Ramavtalet med Vasakronan är ett fantastiskt genombrott för oss och visar verkligen på hur vår position och styrka som partner hela tiden tilltar. Vi har stärkt bolaget ytterligare under 2023 och lagt en fin grund för tillväxt och successivt förbättrad lönsamhet. Med hjälp av all den installerad bas vi kommer att ge Vasakronan så skapar vi också förutsättningar för att digitalisera via vår OurLiving-plattform"
 

MIKAEL KARLSSON, VD SOLARFUTURE I SVERIGE AB KOMMENTERAR:

"Vi är stolta över att vara en del av våra kunders hållbarhetsresa med en ökad användning av förnyelsebar energi. Användare i Vasakronans fastigheter gynnas av lägre driftskostnader och en mer hållbar energiförsörjning och det ska bli oerhört roligt att komma i gång med en ny väldigt viktig kund."
 

Denna information är sådan information som OurLiving AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 13.40 CET.
 

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB                                                    

Telefon: 076 762 13 46                                          

E-post: henrik.jarl@ourliving.se
 

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.
 

Om Vasakronan

Vasakronan är Sverige största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, tredje och Fjärde AP-fonden. Vi äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vasakronan ska uppfattas som en god samhällsaktör, ett föredöme i svenskt näringsliv och vara en bra arbetsgivare för alla anställda. Vi värnar om den goda staden där alla människor vill vara och verksamheter kan utvecklas. Därför bedriver vi vår verksamhet på ett hållbart sätt.