OurLiving AB: Första leveransen av digitala bopärmar till Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson har avropat 155 bostadsrätter där OurLiving har levererat digitala bopärmar.

Projektet omfattas av 155 nyproducerade bostadsrätter i Brf Elddonet i Täby Park. Brf Elddonet är det första projektet med det 3-årsavtal som tecknades mellan Einar Mattsson Projekt AB och OurLiving den 10 november 2022. 3-årsavtalet med Einar Mattsson innefattar dessutom andra funktioner för kommunikation med föreningens medlemmar. Detta kommer så småningom överlämnas till bostadsföreningens sittande styrelse. De digitala bopärmarna har nu levererats och inflyttning kommer att påbörjas den 1 februari 2023.

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Brf Elddonet i Täby Park är det första projektet vi har tillsammans med Einar Mattsson Projekt AB och det känns riktigt bra att vara i gång med samarbetet. Vi vill successivt rulla ut fler funktioner till våra kunder med målet att samla så mycket som möjligt inom en och samma plattform."

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076762 13 46

E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.