Omräkning av teckningsoptioner av serie TO3 B

TerraNet Holding AB (”Terranet” eller "Bolaget") kommer i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner av serie TO3 B genomföra en omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av den riktade emissionen av teckningsoptioner som offentliggjordes den 22 april 2021. Omräkning kommer ske av dels teckningskursen för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoption och dels av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Information om omräkning av teckningsoptionsvillkor framgår nedan. 

Teckningsoptioner av serie TO3 B

Omräkning av teckningskursen för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoption av serie TO3 B kommer ske efter ordinarie mätperiod som kommer att löpa mellan den 9 augusti 2021 och den 20 augusti 2021. 

Omräkning kommer ske enligt punkt 8.2.6. i tidigare offentliggjorda villkor för teckningsoptioner av serie TO3 B.

Slutlig omräkning kommer att offentliggöras av pressmeddelande efter mätperiodens slut, den 20 augusti 2021, men innan nyttjandeperioden som kommer löpa mellan den 23 augusti 2021 till och med den 3 september 2021. 

Fullständiga villkor

Fullständiga teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner av serie TO3 B finns tillgängliga på Terranets hemsida: Här

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se 

För mer information vänligen kontakta:

Pär-Olof Johannesson
Tel: +46 70 332 32 62
E-post: parolof.johannesson@terranet.se


Om Terranet

Terranet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AD). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AD-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Se mer information på www.terranet.se.

Du kan nu prenumerera på Terranets nyhetsbrev, registrera dig på www.terranet.se/for-investerare/

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se