Offentliggörande av Årsredovisning 2021 för Hedera Group AB

Årsredovisningen för Hedera Group AB 2021 är nu publicerad på bolagets hemsida.