Oboya Horticulture Industries: Rekonstruktören lämnar underrättelse till Ekobrottsmyndigheten

Oboya Horticulture Industries AB (publ):s rekonstruktör bedömer att det finns skälig anledning att misstänka bokföringsbrott och har lämnat underrättelse till Ekobrottsmyndigheten.

Det rör sig om misstänkt bokföringsbrott i de kinesiska dotterbolagen. Enligt den preliminära utredningen från bolaget har lån som upptagits från närståendebolag under år 2014-2016 utelämnats ur balansräkningen. När lånen har återbetalats har detta förts upp som en fordran. Enligt revisorernas preliminära utredning är merparten av fordringarna fordringar hos närståendebolag. För att kunna bedöma huruvida dessa motsvaras av lån från närståendebolag eller om betalningarna har resulterat i att fordringar uppkommit krävs ytterligare utredning.

Oboya Horticulture Industries AB (publ.) ("bolaget") har varit i rekonstruktion sedan den 15 juni 2020. Bakgrunden var att bolaget befarade att det fanns risk att bolaget behöver skriva ner fordringar i de kinesiska koncernbolagen med 53 MSEK, vilket ledde till att bolagets huvudkreditgivare spärrade samtliga krediter och bolaget fick därmed en likviditetskris.

Bolaget har som högsta prioritet att utreda dessa oegentligheter. De ansvariga har anmälts till den kinesiska motsvarigheten till Finansinspektionen. Bedömningen är att denna omfattande utredning inte kommer att vara färdig vid tiden då bolaget ska förhandla om ackord. Brottsmisstanken ovan påverkar inte rekonstruktörens bedömning att ackordet är till fördel för bolagets borgenärer.

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information vänligen kontakta:

 

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 15.00.

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.