Oboya Horticulture Industries: Oboya Horticulture senarelägger publicering av bokslutskommunikén 2020

Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("bolaget") senarelägger publiceringen av bokslutskommunikén 2020 till den 30 mars 2021. Tidigare kommunicerat datum var den 19 februari 2021.

Orsaken till senareläggningen är att det råder fortsatt osäkerhet kring värderingen av fordringar i koncernens kinesiska dotterbolag, vilket bolaget beskrev i ett pressmeddelande tidigare idag.

Bolaget gjorde i juni 2020 bedömningen det finns en risk att bolaget behöver skriva ned kortfristiga fordringar i Kina med 53 MSEK. Bolaget har tillsammans med revisorer arbetat med att utreda fordringarnas status. Utredningen är dock inte klar. Då beloppen är väsentliga och värderingen har stor betydelse för koncernen, behöver utredningen vara färdig för att en korrekt bild av ställning och resultatet ska kunna ges för år 2020, och bokslutskommunikén senareläggs därför till den 30 mars 2021.  

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information vänligen kontakta:

 

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.