Oboya Horticulture Industries AB (publ.) dotterbolag COFA Plastics AB ansöker om förlängd rekonstruktion

Oboya Horticulture Industries AB:s dotterbolag COFA Plastics AB ("COFA", "bolaget") ansöker om förlängd rekonstruktion i tre månader. Samma begäran har lämnats för moderbolaget Oboya Horticulture Industries AB (publ.).

Verksamheten flyter på bra. Bolaget ser en positiv trend i orderboken och att många kunder är på väg tillbaka. Även antalet förfrågningar gällande växthus och förpackningsmaterial har ökat. Moderbolaget Oboya Horticulture Industries AB har den 10 december 2020 tecknat avtal om att sälja två helägda dotterbolag, norska VEFI A/S och polska VEFI Europa Sp.z.o.o för en köpeskillingen om ca 31,8 MSEK. Moderbolaget kommer vid betalningen av köpeskillingen att överta COFA:s skulder till Swedbank. Efter rekonstruktionen kommer bolaget att upprätta en avbetalningsplan för skulden till moderbolaget.

Målsättningen är att inom tre månader kunna erbjuda COFA:s övriga fordringsägare ett ackord. Ackordet ska finansieras dels genom försäljningen av dotterbolaget New World Metal Ltd, dels av egna genererade medel. Med anledning av ovanstående ansöker bolaget om förlängning av rekonstruktionen i ytterligare tre månader.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 kl. 17.10.

 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.