Ny Verkställande Direktör i PExA

PExA AB ("PExA") har anställt Tomas Gustafsson, medgrundare och tidigare VD under 17 år i Micropos Medical, som ny Verkställande Direktör efter Erik Ekbo. Tomas påbörjar sin tjänstgöring som VD i PExA den 11 april 2022.

Tomas Gustafsson, född 1971, är utbildad på civilingenjörsprogrammet maskinteknik på Chalmers Tekniska högskola samt på Chalmers School of Entrepreneurship i Göteborg. Tomas har lång erfarenhet av att utveckla och kommersialisera medicintekniska produkter internationellt. Under 17 år verkade han som VD på det börsnoterade bolaget Micropos Medical som han grundade tillsammans med 4 onkologiprofessorer och Chalmers Innovation.  Micropos har utifrån en grundläggande idé utvecklat ett flertal godkända produkter som idag används och möjliggör en dramatisk förändring av prostatacancerbehandling, från 8 veckors daglig strålning ner till i vissa fall ett enda behandlingstillfälle. Tomas verkar även som rådgivare i flera medicintekniska bolag.

Claes Holmberg, styrelseordförande i PExA, kommenterar:

- Vi ser verkligen fram mot att arbeta med Tomas Gustafsson som VD i PExA.  Tomas har precis de egenskaper som styrelsen eftersökt. Bland ett flertal kvalificerade sökande har Tomas stuckit ut som den som har lång erfarenhet av att leda startupföretag inom det medicintekniska området. Hans synnerligen positiva personlighet med höga ambitioner att driva på såväl marknadsutvecklingen som den fortsatta utvecklingen av Bolagets teknologi för insamling av biologiskt material från utandningsluften, har spelat stor roll för styrelsens beslut.

Tomas Gustafsson, ny VD i PExA, kommenterar:

- Jag ser fram emot att leda PExAs fortsatta utveckling mot allt fler användare inom såväl akademisk forskning som inom internationellt verksamma läkemedelsföretag. Jag har fått ett väldigt bra intryck av verksamheten och det kvalificerade teamet som vidareutvecklar produkten och de biokemiska analysmetoderna. Det är inte svårt att inse vilka stora fördelar metoden kan bidra med inom lungforskningen och förhoppningsvis i ett längre perspektiv även inom sjukvårdens behandling av olika lungsjukdomar.