NOSIUM AB: NOSIUMs VD intervjuas av Analyst Group

NOSIUM har hittills haft ett händelserikt år där flera strategiska framsteg i portföljbolagen presenterats. Bolagets VD blir intervjuad av Analyst Group om bland annat verksamheten och förvärvsstrategin.

Intervjun kan ses via följande länkar:
Nosium.com (https://nosium.com/filmer-intervjuer/)
Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=G_Z_38_MG5o)

NOSIUM ABs aktie är noterad under namnet NOSIUM B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com,tel. +46 70 862 47 40

Kort om NOSIUM
NOSIUM investerar i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av flera portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet på vår aktieportfölj. NOSIUMs (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM. http://www.nosium.com/. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55