NOSIUM AB: NOSIUM – Hälsoresa tar fart – Mangold Insight Analys

NOSIUM har ökat sin nettoomsättning till följd av stark utveckling hos portföljbolagen. Under det andra kvartalet uppgick bolagets nettoomsättning till cirka 4,3 miljoner kronor, en ökning om cirka 35 procent jämfört med samma period 2020. Noteras bör att portföljbolaget Green Apps Technologies senaste pre-moneyvärdering (31 miljoner kronor) överstiger NOSIUM:s börsvärde (29 miljoner kronor), vilket stöder argumentet att NOSIUM handlas till rabatt. Mangold ser positivt på att portföljbolagens verksamhetsutveckling bidrar till aggressiv värdeutveckling för NOSIUM:s portfölj.

NOSIUM har genom ett dotterbolag blivit delägare i distributionsbolaget KM Resurs. Mangold ser positivt på att förvärvet triggar en internationell expansion med chans till försäljning av ekologiska produkter. KM Resurs är primärt verksamma i Finland men förväntas kunna expandera friktionslöst runtom i Europa genom sin online-plattform.

Mangold har värderat NOSIUM genom en Sum of the Parts-modell. Det ger ett motiverat värde per aktie om cirka 28,00 kronor, en uppsida om 150 procent mot dagens kurs. Värderingen föranleds av reviderade bolagsvärderingar samt stark underliggande försäljningstillväxt. Mangold förväntar sig en accelererad utveckling framgent och att det motiverade värdet uppnås på 12 månaders sikt.