NOSIUM AB: Fortsatt starkt tillväxt i marknaden för ekologisk och naturlig hudvård

NOSIUM ABs (publ) ("NOSIUM") portföljbolag Organic Brands ABs varumärken verkar i huvudsak på marknaden för naturlig och ekologisk hudvård som fortsatt uppvisar hög tillväxt. Marknaden för naturliga, ekologiska hud- och skönhetsvårdsprodukter är starkt progressiv och ökade med 13,3 procent i Sverige 2020, detta visar en färsk marknadsrapport. Marknadsandelen har ökat  till drygt 6 procent av den totala marknaden för kosmetika. Fram till år 2025 förväntas en tillväxttakt på cirka 17 procent per år och en dubblering av marknadsandelen.

NOSIUMs portföljbolag Organic Brands avser de kommande åren växa genom att lansera fler naturliga & ekologiska hud- och skönhetsprodukter samt genom förvärv. Agrovektor har släppt en färsk rapport gällande marknaden för naturliga, ekologiska hud- och skönhetsvårdsprodukter. Rapporten genomförs på uppdrag av branschorganisationen NOC Sweden (https://www.nocsweden.se/sv-SE) i samarbete med Business Sweden. Oberoende konsultbolaget Agrovektor (https://agrovektor.se/), med expertkompetens inom ekologisk marknad har genomfört undersökningen och rapporten. I slutet av detta pressmeddelande finns en länk till rapporten i sin helhet.

Slutsatser i marknadsrapporten:

  •        Marknaden ökade 13,3 procent 2020

  •        Värde drygt 1,5 miljard kronor 2020

  •        Marknadsandel ca 6,3 procent

  •        Beräknad ökning 10-15 procent 2021

  •        Ökningstakt 15-20 procent till år 2025

- Någon gång under 2022 förväntas värdet passera 2 miljarder kronor. År 2025 har marknadsvärdet mer än dubblerats på fem år till ca 3,3 miljarder kronor. Andelen  kommer då att vara drygt 10 procent av den totala omsättningen för hud- och skönhetsvård i Sverige, om totalmarknaden fortsätter att ha samma utveckling som nu, säger Cecilia Ryegård.

Det finns även en stark internationellt ökande trend för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. Världsmarknaden bedömdes omsätta 390 miljarder kronor under 2020 och ökar runt 6-8 procent per år, en uppskrivning från tidigare prognoser. Segmentets andel av totalmarknaden bedöms ligga på cirka 2 procent. Sveriges marknadsutveckling växer alltså dubbelt så snabb och andelen är mer än tre gånger så hög.

- De nordiska konsumenterna har en hög medvetandegrad när det gäller hälsa, ekologi och hållbarhet. Inte minst har pandemin väckt intressen bland konsumenterna  för frågor som ursprung och spårbarhet, på ett sätt som gynnar den här delen av branschen. Det finns en stor utvecklingspotential under många år framöver, säger Cecilia Ryegård på Agrovektor.

Här återfinns rapporten i sin helhet (https://agrovektor.se/resources/Marknadsrapport%20Ekohudva%CC%8Ard%202020.pdf)
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com,tel. +46 70 862 47 40

Kort om NOSIUM
NOSIUM investerar i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av flera portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet på vår aktieportfölj. NOSIUMs (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM. http://www.nosium.com/. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55