Northern CapSek Ventures: Northern Capsek Ventures – Hållbar portföljutveckling – Mangold Insight Analys

Investmentbolaget Northern Capsek Ventures ("Capsek") har genomfört fem investeringar i portföljbolagen under första halvan av 2021, däribland de tre nya bolagen i Noda Intelligent Systems, Itatake och Tölve. Capsek integrerar i allt högre grad hållbarhet i sina investeringskriterier vilket den senaste investeringen i Noda bekräftar. Bolaget i fråga utvecklar och marknadsför lösningar för hållbara energisystem med hjälp av artificiell intelligens, och ökade sin omsättning med 50 procent under 2020 jämfört med 2019. Mangold ser positivt på Capseks investeringstakt samt förmåga att identifiera tillväxtbolag med hållbara affärsmodeller.

Verksamheterna i de onoterade portföljbolagen utvecklas starkt. Mjukvarubolaget Arkimeras månatliga kundtillväxt uppgår till sju procent och bolaget sluter kontinuerligt nya samarbetsavtal. Spelutvecklingsbolaget Itatake ökade sina nedladdningar med 350 procent 2020 jämfört med 2019, och det mest populära spelet Gumslinger har nu laddats ned sex miljoner gånger. PubQ, affärsystemsutvecklaren, ökade sin kundbas med 70 procent under det första kvartalet 2021. Mangold har reviderat de motiverade bolagsvärdena och bedömer det som troligt att de tre onoterade innehaven kommer driva portföljens värdeutveckling.

Mangold reviderar riktkursen för Northern Capsek Ventures till 7,00 kronor (8,00), en uppsida om cirka 100 procent på 12 månaders sikt. Värdet motiveras av en svagare utveckling i Capseks noterade innehav samtidigt som de onoterade portföljbolagen väntas driva upp kursen.