Nomineringskommittén föreslår inga förändringar i styrelsen för Simris Alg

Såsom tidigare kommunicerat har Peter Nählstedt avgått som styrelseledamot i Simris Alg AB (publ) med verkan den 16 juni 2021. Nomineringskommittén har sammanträtt och meddelar att man i nuläget inte avser föreslå någon ersättare.

Anledningen till Nomineringskommitténs rekommendation är att det saknas behov av ytterligare styrelseledamot. Nomineringskommittén utgörs enligt stämmobeslut av företrädare för bolagets två största ägare samt styrelsens ordförande. Nomineringskommittén består för närvarande av Nils Andersson och Steven Schapera. Då Steven Schapera sedan årsstämman 7 maj även är styrelsens ordförande har bolagets tredje största aktieägare Bengt Johansson varit delaktig i Nomineringskommitténs beslut.

Styrelsen kommer efter sommaren kalla till en extra bolagsstämma så att beslut kan fattas om styrelsesammansättningen.