MTI Investment – Tillväxt trots global oro – Mangold Insight Analys

Investmentbolaget MTIs har utvecklats positivt trots senaste tiden som har kantats av omvärldsoro och skenande priser. Den genomsnittliga tillväxten uppgick till 33 procent under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol. Noterbart är att samtliga portföljbolag uppvisade tillväxt.

MTI avser avyttra portföljbolaget Atsoko. Det sker till följd av en omprövning som MTI har gjort av sina långsiktiga möjligheter till värdeskapande. Atsoko är MTIs lägst värderade innehav och de finansiella konsekvenserna för MTIs portfölj anses därmed vara små. Mangold ser positivt på att MTI kontinuerligt reviderar sina innehav utefter sina strategiska satta mål.
Mangold har genomfört en Sum-of-the-Parts-värdering där respektive portföljbolags motiverade värde har summerats. Riktkursen uppgår till 15,00 kronor per aktie (17,20). Det motsvarar en uppsida om 230 procent mot rådande kurs. Revideringen sker till följd av att Atsoko väntas avyttras. Vi har tagit höjd för den ökade risk som marknaden har prisat in för investmentbolag genom att applicera en högre investmentbolagsrabatt. Riskjusteringen till trots anser vi att det finns stor uppsida i aktien som underbyggs av en motståndskraftig börs i Östafrika, samtidigt som MTIs portföljbolag utvecklas i positiv riktning.