MTI Investment SE har nu publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

MTI INVESTMENT SE HAR NU PUBLICERAT SIN ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021.

Bolagets Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2021 finns nu att läsa på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande. Länk direkt till rapportsidan: https://www.mti-investment.com/financial-reports/

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mejl: ca@mangold.se.

För ytterligare information
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE
pontus.engstrom@mti-investment.com
+46 70 716 55 38

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Arsredovisning-2021-MTI-Investment-SE.pdf

Om MTI Investment SE
MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.