Move About – Bättre drag – Mangold Insight Analys

Move About, som erbjuder mobilitetstjänster (bilpooler), redovisade intäkter om 18,5 miljoner kronor (15,7) i årets andra kvartal, en ökning om 17 procent jämfört med samma period ifjol. Parallellt förblev driftkostnaderna (definierat som kostnad sålda varor, personalkostnader och övriga externa kostnader) nästintill samma vilket resulterat i ett förbättrat rörelseresultat. Mangold ser positivt på Move Abouts förmåga att skala verksamheten och räknar med lönsamhet (EBITDA) 2023.

Move About genomför en kapitalresning, TO1 som väntas ge runt 11 miljoner kronor. Mangold räknar med full utspädning som uppgår till cirka 24 procent. Kassan uppgick i slutet av H1 till 2,3 miljoner kronor och likviden avser stärka rörelsekapitalet. Mangold agerar emissionsinstitut i transaktionen. 
Bolagets ledningsförändring har inneburit åtgärder för kostnads­effektivisering där lönsam tillväxt premieras. Mangold anser att det finns uppsida i aktien givet bolagets stora befintliga kundbas samt rådande energikris där omställningen mot nyttjandet av elfordon väntas påskyndas. Move About är relativt billigt sett till P/S-och EV/S-multipeln för jämförbara peers. Move About har goda chanser att växa in i en högre värdering i nivå med Peers. Mangold har reviderat riktkursen i Move About till 5,00 (8,60) kronor per aktie. Fler antal aktier och reviderade prognoser ligger bakom.