Miris Holding: BioStock: Teckningsoption ger Miris kapitalinjektion

Medicinteknikbolaget Miris utvecklar och marknadsför globalt en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys. Syftet är att säkerställa näringsbehovet hos för tidigt födda barn genom att erbjuda individanpassad näringsberikning. Miris teckningsoption TO2 är nu aktuell för inlösen vilket kan tillföra bolaget 7,7 Mkr i kapitalinjektion för vidare expansion. Sista handelsdag av teckningsoptionerna är 9 maj 2022.

Läs hela artikeln om Miris teckningsoption på biostock.se:
https://www.biostock.se/2022/05/teckningsoption-ger-miris-kapitalinjektion/  (https://www.biostock.se/2022/05/teckningsoption-ger-miris-kapitalinjektion/ )

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se