Miris Holding: BioStock: Fortsatt positiv försäljningstrend för Miris

Medicinteknikbolaget Miris fortsätter visa positiv försäljningstrend för sin produktportfölj för bröstmjölksanalys. BioStock pratade med försäljningschefen Marie Ekholm om bolagets lyckade etablering av en ny produkt (Miris HMA) på den viktiga USA-marknaden och tillväxtmöjligheterna globalt.

Läs hela intervjun med Miris försäljningschef på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/05/fortsatt-positiv-forsaljningstrend-for-miris/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/