Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 24 januari 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6, vilka emitterades i samband med Mantex riktade emission under andra kvartalet 2021.

Under perioden 9 januari – 23 januari 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO6 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 11 769 660 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 87 procent. Mantex tillförs därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.
 
Antal aktier och aktiekapital
Mantex tillförs cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mantex uppgå till 171 136 953 och aktiekapitalet uppgå till 5 093 681,28 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO
+46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-24 17:42 CET.

Bifogade filer

Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6