Mantex offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO5

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har idag, den 14 april 2022, fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 1,09 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 147 583 472 till 161 129 282 och Bolaget tillförs cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK.
Villkor för teckningsoptionerna
Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Nyttjandekurs: 1,09 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Utnyttjandeperiod: 19 april 2022 till och med den 3 maj 2022
Handel med TO5: till och med den 29 april 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO
+46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Bifogade filer

Mantex offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO5