Mantex inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 1 april 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO5 som emitterades i samband med Mantex Aktiebolags (”Mantex” eller ”Bolaget”) riktade emission under andra kvartalet 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 19 april 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,15 SEK per aktie och högst 3,71 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
 
Totalt emitterades det 13 545 810 teckningsoptioner av serie TO5. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 19 april – 3 maj 2022.
 
I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Mantex gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO
+46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Bifogade filer

Mantex inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs