Mantex delårsrapport för april – juni 2022

Andra kvartalet 2022

» Orderingången uppgick till - tkr (-).
» Nettoomsättningen uppgick till 521 tkr (21).
» Rörelseresultatet (EBIT) - 4 492 tkr (- 4 531).
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 4 838 tkr (- 4 763).

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO
+46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-05 08:30 CEST.

Bifogade bilder

Max Gerger 940px

Bifogade filer

Mantex Q2 2022 0805