Mantex – Biomassa ger större kassa – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Mantex

MANTEX - BIOMASSA GER STÖRRE KASSA - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Mantex

Mantex, utvecklaren av röntgenteknik för biomassa inom kraftverks- och pappersmassaindustrin, har erhållit goda nyheter om sin produkt Flow Scanner.
En utvärderingsprocess som genomfördes hos ett nordamerikanskt massabruk uppvisade kostnadsbesparingar om 240 000 dollar per månad. Det aktuella bruket ingår i en stor massabrukskoncern där utvärderingsprocessen ligger till grund för eventuell implementering på koncernens andra bruk.
Mangold ser positivt på nyheten och uppskattar att bolaget lyckas öka sin försäljningstillväxt från 2022 och når lönsamhet 2023.

Mantex aktie har gått upp kraftigt under 2021 vilket har lett till att Mantex marknadsvärde har ökat från 20 till 406 miljoner kronor. En stor del av den uppsidan som vi presenterade i den förra analysen har därmed raderats ut. Givet våra reviderade prognoser finns det fortsatt uppsida kvar om än med betydligt lägre omfattning.

Mangold har valt att justera upp försäljningsprognoserna från initialanalysen. De goda nyheterna från det nordamerikanska massabruket anses ha bekräftat bolagets teknik och Mantex är således redo för kommersialisering. Den nya riktkursen blir 5,40 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om drygt 46 procent.

Onsdag 5 maj 2021

KONTAKT

Anton Gomez
Junior Analyst, Insight
Anton.gomez@mangold.se 
Mobil: +46 7 3866 4606

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Mantex.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.