Mantex AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Från och med idag finns Mantex ABs (publ) årsredovisning inklusive revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 tillgänglig att ladda ner från Mantex webbplats.

Se www.mantex.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO
+46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Bifogade filer

Mantex Årsredovisning 2021