Mantex AB: Mantex – Ökat intresse inför lansering – Mangold Insight Analys

Mantex har under det andra kvartalet fyllt på kassan för att öka kunna kommersialisera FlowScanner och vidareutveckla Biofuel Analyzer. Genom en riktad emission med Mangold Fondkommission tog bolaget in 24,7 miljoner kronor och offentliggjorde samtidigt två nya optionsprogram. Intresset från investerare var stort och i samband med emissionen ingick tre av bolagets större ägare i ett sex månader långt lock-up avtal. Mangold ser positivt på kapitalmarknadens intresse för Mantex och bedömer att samtliga optioner tecknas.

I mitten av augusti väntas det brasilianska massabruket Bracell börja använda Mantex produkter. Inkommande träråvara kommer då analyseras av två stora versioner av bolagets produkt FlowScanner. Ordern offentliggjordes 2019 och har installerats av samriskbolaget Andritz Technologies. Bracell väntas bli ett av världens mest moderna och miljöanpassade massabruk och blir därmed en viktig referenskund.

Mangold har värderat Mantex med en DCF-modell och förutsätter att samtliga teckningsoptioner av TO5 och TO6 nyttjas. Antalet aktier ökar därmed från 147,5 till 174,6 miljoner vilket leder till att riktkursen revideras ned från 5,40 till 4,35 kronor per aktie. Jämfört med dagens kurs om 2,50 kronor per aktie finns således en uppsida om 75 procent. Rekommendationen Köp upprepas.