Mantex AB: Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner (TO4)

Mantex Aktiebolag ("Mantex" eller "Bolaget") har idag, den 23 april 2021, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (Mantex TO 4) ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandekursen uppgår till 0,40 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 110 069 895 till 137 854 315 och Bolaget tillförs cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,55 MSEK.

Villkor för teckningsoptionerna 

Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,40 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 26 april 2021 till och med den 10 maj 2021.