Mantex AB: Mantex delårsrapport för januari – mars 2021

Första kvartalet 2021

  • Orderingången uppgick till -tkr (-)
  • Nettoomsättningen uppgick till 53 tkr (1 915)
  • Rörelseresultatet (EBIT) - 2 721 tkr (- 498)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 2 347tkr (- 402)