Mantex AB: Mantex delårsrapport för april – juni 2021

Andra kvartalet 2021

  • Orderingången uppgick till -tkr (-)
  • Nettoomsättningen uppgick till 21 tkr (21). 
  • Rörelseresultatet (EBIT) - 4 531 tkr (- 3 578). 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 4 763tkr (- 4 192)