Mangolds intressebolag Resscapital’s fond passerar 4 MDSEK i AUM

Mangolds intressebolag Resscapital ABs fond Ress Life Investments A/S, som är noterat på Nasdaq Copenhagen, har haft en stark utvecklingen under det gånga året och deras förvaltade kapital ("AUM") överstiger nu 4 miljarder kronor. Ress Life Investments har under de senaste tolv månader haft en utveckling på över 12 % i USD. Mangold investerade i Resscapital 2018 och äger idag 25 % av bolaget.

"Den fond som Resscapital förvaltar, Ress Life Investments, har haft en årlig avkastning på 7,5% under de senaste 5 åren och risken mätt som volatilitet är bara 3,9%. Dessutom har värdeutvecklingen varit helt opåverkad av världens aktiebörser och stigande räntor. Våra investerare är givetvis mycket nöjda med denna utveckling och vi ser ett ökat intresse för vår fond från såväl svenska som internationella investerare. Detta är mycket glädjande för Resscapital och även ett kvitto på att vår sofistikerade förvaltningsmodell är framgångsrik" säger Gustaf Hagerud, Managing Director Resscapital AB.