Mangold Insight intervjuar Håkan Sigfridsson, VD för Cortus Energy

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, fredag den 9 juli 2021

Håkan Sigfridsson, VD för Cortus Energy (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) intervjuas av Mangold Insight.

Intervjun i korthet

  • Höganäsprojektet och Milstolpe 3
  • Samarbeten, leveransavtal och kundanskaffning
  • Pågående företrädesemission och användning av emissionslikviden

Länkar till intervjun:

Youtube: https://youtu.be/nku2KgdySjI

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6819184135794384896

Twitter: https://twitter.com/MangoldFond/status/1413418297446608902?s=20

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga