Mangold Insight har släppt uppdaterad analys av Emotra och VD Daniel Poté i VD-intervju hos Mangold Insight

Emotra AB ("Emotra" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight har släppt en uppdaterad analys av Bolaget samt att Daniel Poté, VD i Emotra, har blivit intervjuad av Mangold Insight.

För fullständigt pressmeddelande från Mangold, se här (https://www.bequoted.com/bolag/mangold-insight/pressmeddelande/emotra-mangold-insight-analys-86586/).

För att se VD-intervju med Daniel Poté, se här (https://www.youtube.com/watch?v=szItF4_C1mU&t=106s).

För att läsa hela analysen från Mangold Insight, se här (https://insight.mangold.se/wp-content/uploads/2021/06/Emotra-update-2021-06-04.pdf).

Ökat intresse för Edor

Emotra är ett medicintekniskt bolag som utvecklat ett instrument och en testmetod, EDOR® ("Electro Dermal Orienting Reactivity") som identifierar hyporeaktiva patienter, vilka har högre risk för svårbehandlad depression och återfall i sjukdomen. Inom den psykiatriska vården utgör depression ett stort problem och det saknas objektiva diagnostiska markörer som ger information för indelning i högre eller lägre risk för återfall i depression. Bolaget har data som stödjer indikationen hyporeaktivitet och som ska ge bättre möjligheter att bearbeta sjukhus och kliniker. Förbättrad diagnostik genom att låta patienter genomgå test med EDOR skulle kunna leda till bättre och säkrare vård samt stora kostnadsbesparingar för samhället. Hälso- och sjukvården är konservativ och nya innovationer behöver evidens för att få acceptans.

Vägledande studie

Resultatet från den första studien som varit inriktad på återfall i depression har presenterats. Denna vetenskapliga studie har publicerats i BMC Psychiatry (Clinical effectiveness of the electrodermal orienting reactivity test for evaluating relapse and recurrence risk in patients hospitalized for depression). I studien framkommer att patienter som är inlagda med depression, och som i test med EDOR visats sig vara hyporeaktiva, har fem gånger högre risk att återfalla i depression inom tio månader efter utskrivning.

Spännande samarbete med japanskt bolag

Emotra söker samarbetspartners för studier. Ett avtal har slutits med japanska Beauty Life Corporation för att gemensamt undersöka framtida möjligheter för Edor på den japanska marknaden. Beauty Life verkar inom neurovetenskap och samarbetar med Tokushima University inom olika områden. Emotra har med detta samarbete tagit ett första steg mot den japanska marknaden.