Mangold Insight har släppt analys av Archelon AB (publ)

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight har släppt analys av Bolaget.

MANGOLD INSIGHT HAR SLÄPPT ANALYS AV ARCHELON AB (PUBL)

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight har släppt analys av Bolaget.

För att läsa analysen i sin helhet https://insight.mangold.se/analysis/archelon/

2021-02-02

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2021-02-02.pdf

Om Archelon AB (publ)
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.