Mandel Design: VD uppdaterar

Nyhetsbrev/uppdatering

Det är med glädje jag kan konstatera att vi nu tagit ett stort steg framåt vad gäller vår kommunicerade strategi. Sedan jag tillträdde som VD för koncernen har vi genomfört en kapitalanskaffning, förvärvat och tillträtt SSC Design Studio samt nu ingått ytterligare två stycken avtal avseende förvärv av MIGO respektive Electronordic. Detta helt i linje med vår strategi om att möjliggöra tillväxt i våra varumärken samt utöka vår portfölj av e-handelsbolag för att bredda Bolagets fundament och exponering mot fler marknader och målgrupper.

Vi har sedan slutet av 2020 haft en vind av bolagsutveckling i seglen. Denna process har varit intensiv och krävande men nödvändig för att hitta rätt väg framåt. Jag känner nu med en genomförd omstrukturering, en lyckad emission samt våra genomförda förvärv att vi nått vår första destination på den tillväxtresa vi befinner oss i. Vi har nu utökat våra antal varumärken, alla med samma ambition att expandera både lokalt och internationellt. Detta ger oss stärkta förutsättningar att nå nya målgrupper i nya marknader med våra produkter samtidigt som möjligheterna för ytterligare synergier inom gruppen ökar. Det ska dock poängteras att detta endast är början på den resa vi initierat och jag ser med stor entusiasm fram emot att fortsätta utveckla och investera i våra varumärken samt konstant utvärdera möjligheter till att komplettera vår portfölj av e-handelsbolag.

Givet ovan utveckling har Mandel beslutat om att pausa de pågående diskussionerna angående ett uppstartande av ett joint-venture i Finland. Vi kommer fortsatt undersöka samarbetsmöjligheter med motparten för att utvärdera bästa möjliga lösning för alla våra varumärken och jag kommer uppdatera i ärendet så fort det finns ny information.

I relation till vårt ingångna avsiktsförklaring avseende det potentiella förvärvet av Never Monday pågår due-diligence arbetet för fullt och jag avser att uppdatera i ärendet så fort det finns något ytterligare att kommunicera.

Det är med stor entusiasm vi på Mandel nu fortsätter vår resa för att möjliggöra en så god tillväxt som möjligt för våra varumärken för att på så sätt skapa ett ett långsiktigt värde för våra aktieägare.