Mandel Design: VD uppdaterar ang. MIGO och Electronordic

Nyhetsbrev/uppdatering

Som tidigare kommunicerat genomförde Mandel två stycken förvärv av e-handelsbolagen MIGO respektive Electronordic. Vi tillträdde båda dessa förvärv per den 1 juli och integrationen pågår för fullt. Preliminära siffror visar att både MIGO och Electronordic har startat 2021 väl och visar en preliminär omsättning tillsammans om ca. MSEK 30.4 för perioden januari - juni 2021.

MIGO redovisar en preliminär omsättning under perioden januari - juni 2021 om ca. MSEK 6.0. Samtidigt visar de en stadig ökning av både kunder och ordrar om man jämför med motsvarande period för föregående år. Om man tar hänsyn till att MIGO startade upp verksamheten under mars 2020 och således dubblerar faktiskt utfall under H1 2020 har de ändå ökat antal kunder och ordrar under H1 2021 med ca. 300%.

Electronordic redovisar en preliminär omsättning under perioden januari - juni 2021 om ca. MSEK 24.4. Electronordic har under H1 2021, i linje med tidigare kommunikation, genomgått en omstrukturering för att ge bolaget en godare grund att bygga vidare på med förbättrade marginaler. De har halverat sina fasta kostnader under H1 2021 samtidigt som de har färdigställt sina webbshoppar för Danmark respektive Finland som nu är redo för lansering under sommar/höst. Parallellt med detta har de lyckats utöka sitt produktutbud med ca. 40% och på så sätt breddat hela sin affär samt sin potentiella målgrupp.

Det är med glädje jag kan konstatera att vi nu tagit ett stort steg framåt vad gäller vår kommunicerade strategi om att möjliggöra tillväxt i våra varumärken samt utöka vår portfölj av e-handelsbolag för att bredda Bolagets fundament och exponering mot fler marknader och målgrupper samtidigt som möjligheterna för ytterligare synergier inom gruppen ökar. Som ovan nämnt tillträdde vi dessa förvärv per den 1 juli 2021 och gruppen kommer således kunna tillgodoräkna sig MIGOs och Electronordics siffror fr.o.m årets tredje kvartal och framåt. Det ska även tilläggas att årets andra halvår historiskt samt generellt är det starkaste inom e-handel då denna period inkluderar bl.a. Black Friday samt julhandeln. Det är med stor entusiasm vi på Mandel nu fortsätter vår resa för att möjliggöra en så god tillväxt som möjligt för våra varumärken för att på så sätt skapa ett ett långsiktigt värde för våra aktieägare.