Mandel Design: Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemissionen som beslutades av styrelsen i samband med förvärvet av SSC Design Studio AB är nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår till totalt 2 202 201,645 kr och antalet aktier uppgår till 17 617 613 st.