Mandel Design Group – Varumärkesportföljen bygger på tillväxt – Mangold Insight Analys

Mangold tar upp Mandel Design Group till bolagsbevakning. Mandel är ett e-handelsbolag med en omfattande förvärvsstrategi. Bolagets varumärkesportfölj består bland annat av klädbolaget Mandel Design och barnartikelsbolaget Smallroom som båda bedriver sin handel online. Bolaget har nyligen förvärvat e-han­delsbolagen SSC Design Studio och MIGO samt Electronordic. Mandel tillsatte en ny vd under det första kvartalet 2021, bolaget bedöms ha goda chanser att växa via förvärv under kommande kvartal.

Mandels strategi är att förvärva snabbväxande e-handelsbolag, Det har bidragit till att intäkterna ökat från 1,1 miljoner kronor under det första halvåret 2020, till 31,6 miljoner kronor 2021. Förvärven väntas medföra kostnadssynergier genom centraliserade funktioner. Mangold bedömer att detta kommer vara värdedrivande för bolaget.

Mangold har värderat Mandel med hjälp av relativ multipel-värdering samt en sum-of-the-parts värdering vilket båda indikerar en uppsida. Det motiverade värdet anses således vara en mix av dessa modeller vilket ger aktiepriset 4,15 kronor per aktie. Detta motsvarar en uppsida om drygt   54 procent från dagens kurs.